banner

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Jarocinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany: Zabudowa sucha, wykończ swoje marzenia!.  Całość przedsięwzięcia zrealizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020, działającego na zasadach programu ERASMUS+. Celem projektu  jest zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w branży budowlanej oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów klas technikum budowlanego.
We wrześniu 2019 roku i w marcu 2020 wyjedzie na praktyki zawodowe do ośrodka kształceniowego w Götz koło Poczdamu grupa 32 uczniów. Wyjazd do Niemiec poprzedzony będzie kursem językowym i zajęciami z przygotowania zawodowego przeprowadzonymi przez pracowników Politechniki Poznańskiej. Szkoła otrzymała na realizację projektu kwotę prawie 242 000,00 złotych.
Ośrodek kształcenia zawodowego w Götz to uznane centrum badawcze, kształcące młodzież w 51 zawodach. Młodzież naszej szkoły będzie nabywać umiejętności w zakresie termoprzepuszczalności, dźwiękoszczelności oraz zapozna się  z najnowszymi sposobami oszczędzania energii w branży budowlanej.
Proces  rekrutacji uczestników projektu przeprowadzony będzie w styczniu 2019 roku.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider