Slider

  Jarocin, 21.01.2019r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 1 w Jarocinie

  1. Franciszkańska 1

63 – 200 Jarocin

 

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

 

Dotyczy:

Przedmiotem zamówienia była usługa transportowa na trasie Jarocin – Schlüchtern (Niemcy) – Jarocin dla 23 uczniów i 2 opiekunów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

 

Opis postępowania ofertowego:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty, spełniające wymogi formalne:

  1. Trans Pegaz Sp. z o. o.
  2. Przemysłowa 3

63 – 200 Jarocin

Cena: 6880 PLN

Ocena: standard środka transportu: 20 pkt., cena: 75 pkt. = 95pkt./100 możliwych

 

  1. USŁUGI TRANSPORTOWE

ROMAN GRZELAK

  1. Marii Dąbrowskiej 5

63-210 Żerków

Cena: 6500 PLN

Ocena: standard środka transportu: 20 pkt., cena: 80 pkt. = 100pkt./100 możliwych

W wyniku analizy i oceny ofert Komisja Ofertowa podjęła decyzję, że usługa transportowa zostanie zorganizowana przez firmę Usługi Transportowe Roman Grzelak, która otrzymała w wyniku postępowania ofertowego 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.

logo Fundusze Europejskie                                                                     

                                                                                                                                                                                          Jarocin, 21.12.2018r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Jarocinie

ul. Franciszkańska 1

63 – 200 Jarocin

 

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

 

Dotyczy:

Realizacji projektu: Zabudowa sucha, czyli wykończ swoje marzenia!  o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049455 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i  absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Postępowanie ofertowe dotyczy obszaru:

 

Zakup ubrań roboczych i wyposażenia ochronnego

 

Opis postępowania ofertowego:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne:

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.

Budy 55

63-708 Rozdrażew

W wyniku analizy i oceny oferty Komisja Ofertowa podjęła decyzję, że usługę polegającą na zakupie ubrań roboczych i wyposażenia ochronnego zrealizuje firma P.U.H. NAWROT Sp. z o.o. – całkowity koszt brutto 13 000 zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Jarocinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany: Zabudowa sucha, wykończ swoje marzenia!.  Całość przedsięwzięcia zrealizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020, działającego na zasadach programu ERASMUS+. Celem projektu  jest zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w branży budowlanej oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów klas technikum budowlanego.
We wrześniu 2019 roku i w marcu 2020 wyjedzie na praktyki zawodowe do ośrodka kształceniowego w Götz koło Poczdamu grupa 32 uczniów. Wyjazd do Niemiec poprzedzony będzie kursem językowym i zajęciami z przygotowania zawodowego przeprowadzonymi przez pracowników Politechniki Poznańskiej. Szkoła otrzymała na realizację projektu kwotę prawie 242 000,00 złotych.
Ośrodek kształcenia zawodowego w Götz to uznane centrum badawcze, kształcące młodzież w 51 zawodach. Młodzież naszej szkoły będzie nabywać umiejętności w zakresie termoprzepuszczalności, dźwiękoszczelności oraz zapozna się  z najnowszymi sposobami oszczędzania energii w branży budowlanej.
Proces  rekrutacji uczestników projektu przeprowadzony będzie w styczniu 2019 roku.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider