banner

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w składzie Marek Klemm, Angelika Jaworska, Patrycja Nowak wraz z wicedyrektorem Robert Strzelecki wziął udział w uroczystościach z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w parku majora Zbigniewa hrabiego Ostroróg-Gorzeńskiego w Jarocinie oraz we mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla.

III miejsce w krajowej edycji IV Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych zajęły uczennice: Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak z klasy 4 technikum ekonomicznego oraz Angelika Konieczna z 3 klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Opiekunką laureatek jest mgr Małgorzata Ginter.

Uczennice przeprowadziły badania dotyczące „Mobilności zawodowej Polaków”. W pracy zastosowały analizę porównawczą danych wtórnych zebranych i opracowanych przez Eurostat, GUS. Wyniki swoich badań zaprezentowały na dwóch posterach naukowym w języku polskim i angielskim.

Laureatki otrzymały indeksy na cztery uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunek biostatystyka, na Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku na kierunki: ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, na Politechnikę Białostocką na wszystkie kierunki oraz na Politechnikę Rzeszowską na kierunki : inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, biogospodarka, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, inżynieria i analiza danych, inżynieria medyczna, matematyka. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Białymstoku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu. Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności: pracę w zespole, badanie rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych, stosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawianie danych za pomocą różnych wykresów / tabel / statystyk, interpretowanie wyników statystycznych, komunikację w formie pisemnej i graficznej.

Organizatorem IV edycji krajowego konkursu jest Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Białymstoku. Honorowy patronat: Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Pana Dominika Rozkruta , Prezydenta Miasta Białegostoku - Pana Tadeusza Truskolaskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego. Organizatorem międzynarodowego konkursu jest Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ang. The International Statistical Institute, ISI). Jest to pierwsza tego typu instytucja założona w 1885 r. w Londynie. Od 1948 r. ISI jest agendą ONZ, której członkami są urzędy statystyczne większości państw świata. Misją Instytutu jest globalne promowanie i wspieranie rozwoju statystyki. Działalność ISI koncentruje się wokół usprawniania metod statystycznych oraz ich popularyzowania w świecie. Prace Instytutu wpływają na zwiększanie jakości informacji i analiz w sektorze społecznym i ekonomicznym. ISI jest organizacją pozarządową typu „non profit” (niedochodową), zrzesza 133 kraje. Siedzibą Instytutu jest Haga.

Przed Wami – drodzy maturzyści – egzamin maturalny. Już dziś życzymy Wam tego, by nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnej do realizacji swych marzeń! Odwagi w dokonywaniu wyborów. Wierzymy, że o naszych absolwentach jeszcze usłyszymy. POWODZENIA!
( plakat dla maturzystów wykonała: Aga Guździoł )


Spotykamy się:


Rano zbiórka o godz. 8:00, na egzamin popołudniowy o godz. 13:00. Pamiętajcie o byciu punktualnym, stroju galowym, zabraniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem) oraz długopisu z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu dojrzałości znajdują się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-matural…/egzamin-w-nowej-formule/

 

14 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyły się wojewódzkie eliminacje VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Był to kolejny etap w drodze do ogólnopolskiego finału, który ma odbyć się w czerwcu w Poznaniu. Konkurs ma na celu poszerzanie wśród uczniów wiedzy historycznej, szczególnie dotyczącej Polski z lat 1970-1990, jak również promowanie na arenie krajowej utalentowanej młodzieży.

W konkursie wojewódzkim brali udział uczniowie naszej szkoły: Kacper Radomski oraz Tobiasz Tomaszczak z klasy 3TI, którzy uzyskali najlepsze wyniki w etapie szkolnym. Każdy z uczestników etapu wojewódzkiego otrzymał od organizatorów pamiątkowe dyplomy za udział w etapie wojewódzkim.

Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w składzie: Dorota Bartmańska i Angelika Jaworska z 3 klasy Technikum Ekonomicznego zajęła III miejsce w dziesiątej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystycznego „Statystyka mnie dotyka”. Organizatorami rozgrywek są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Polskie Towarzystwo Statystyczne z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Nasz zespół zaprezentował temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu.

IV miejsce przypadło również drużynie jarocińskiej Jedynki. W jej skład weszły Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak z klasy 4 Technikum Ekonomicznego.

Celem Konkursu, adresowanego do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, jest między innymi upowszechnienie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności analitycznej oceny badanych zagadnień i precyzyjnego formułowania wniosków na podstawie danych statystycznych.

Konkurs realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół opracował wyniki badań statystycznych w oparciu o dane statystyki publicznej i przygotował prezentację w formie plakatu. Do etapu drugiego zostało zaproszonych 6 zespołów, które otrzymały największą liczbę punktów w etapie pierwszym. Zadaniem uczestników etapu drugiego była publiczna prezentacja tematu pracy w ramach III Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .

Drużyny pracowały pod kierunkiem Pani Małgorzata Ginter – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 marca br. Laureatki otrzymały czytniki e-book, kupon na zakup artykułów komputerowych, gry dydaktyczne, wydawnictwa GUS i Urzędu Statystycznego oraz karty upominkowe do Empiku. Szkoła otrzymała roczniki statystyczne i inne publikacje GUS i Urzędu Statystycznego.

Honorowym patronatem konkurs objęli: Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewoda Wielkopolski.

GRATULUJEMY!

Czwarte miejsce w Okręgowym Konkursie z Rachunkowości Turniej Talentów „Akademia Księgowego” wywalczył Daniel Rudnicki z klasy 4 Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

12 kwietnia w Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyła się Gala wręczenia nagród XI edycji Okręgowego Konkursu z Rachunkowości „Turniej Talentów Akademia Księgowego”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu. Podczas Gali wszyscy finaliści i ich nauczyciele zostali obdarowani upominkami, a laureaci dodatkowo cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Daniel Rudnicki otrzymał miesięczny płatny staż w firmie The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., e-book i inne akcesoria komputerowe.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 692 uczniów z 34 szkół, spośród których do dalszych rozgrywek zakwalifikowało się 79 najlepszych. W grupie półfinalistów znalazły się aż 4 osoby z ZSP nr 1 w Jarocinie: Monika Sobkowiak, Patryk Ranecki, Daria Hut i Daniel Rudnicki.

Do III etapu finałowego XI edycji konkursu zakwalifikowało się 16 uczestników z 15 szkół, wśród nich był Daniel Rudnicki. Etap finałowy polegał na rozwiązaniu zadania obejmującego sporządzenie dokumentów księgowych oraz ich ewidencję w programach z pakietu INSERT na stanowiskach komputerowych. Opiekunem laureata i półfinalistów jest nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Małgorzata Ginter.

Celem rywalizacji, podczas której swoją wiedzę z rachunkowości sprawdzali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych klas maturalnych z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości, zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy poprzez posługiwanie się programami finansowo-księgowymi, a tym samym lepsze przygotowanie młodzieży do sprostowania wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Konkurs był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Partnerami konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział w Gorzowie Wlkp, w Zielonej Górze, w Szczecinie i w Koszalinie.

W piątek 26 kwietnia br. ponad 200 maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Z rąk dyrektora szkoła oraz wychowawcy odebrali świadectwa, a najlepsi nagrody książkowe, dyplomy i statuetki. W pionie klas liceum najwyższą średnią 5,12 wypracowały Julia Marcinkowska oraz Paulina Zeidler. W klasach technikum na wyróżnienie zasłużyła Agata Koster, która osiągnęła średnią 5,13. W czasie części oficjalnej maturzyści przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Nastąpiło również ślubowanie, w którym kończący naukę zobowiązali się godnie żyć i reprezentować swoją szkołę. Nie zabrakło też podziękowań i kwiatów dla nauczycieli, którzy życzą swoim wychowankom jak najwyższych not na świadectwach maturalnych oraz dostania się na wymarzone kierunki studiów!

Dla tegorocznych maturzystów był to szczególny dzień. Skończyli pewien etap w swoim życiu… To tutaj – w Jedynce rodziły się pierwsze przyjaźnie, miłości. To tutaj to, co nieznane – stawało się zrozumiałe i bliskie. Uroczystości towarzyszyły chwile wzruszenia, ale też uśmiech, do którego przyczyniła się oprawa części artystycznej przygotowana przez klasy: 2 TE, 3 TC oraz 2 LOb. Młodsi koledzy zauważyli absolwentów, którzy mogą pochwalić się uzdolnieniami na miarę orłów. Nagrodzili ich odznaczeniami – Orłami Jedynki.

Orzeł Biznesu został przyznany Danielowi Rudnickiemu z kl. 4 Teb.

Orlim Głosem może pochwalić się Daria Broda z kl. 3 LOb.

Orzeł Smaku powędrował w ręce Filipa Galewskiego z kl. 4 TŻ.

Za godne reprezentowanie szkoły na arenach sportowych Marcin Raczkowiak z kl. 4 TI odebrał Orła Sportu.

Nagrodę w kategorii Szyk i Gracja Godna Orła otrzymała Anna Banaszak z kl. 3 LOa.

Talent artystyczny został zauważony u Julii Rauhut z kl. 4 TC, która odebrała Orła Sztuki.

Orłem Parkietu został Maciej Wiśniewski z kl. 4 TM, zaś Orlim Konstruktorem Zuzanna Rutkowska z kl. 4 TEa.

Przed Wami – drodzy maturzyści – egzamin maturalny… Już dziś życzymy Wam tego, by nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnej do realizacji swych marzeń! Odwagi w dokonywaniu wyborów. Wierzymy, że o naszych absolwentach jeszcze usłyszymy. POWODZENIA!

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider