banner

1 marca w Dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych oficjalnie ruszamy z promocją projektu "Wczoraj sądzący , dziś osądzeni- odtajnione fakty, rozprawa z przeszłością”. Projekt realizowany jest przez grupę uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Marty Jankowiak. Głównym celem jest przybliżenie młodzieży faktów historycznych związanych z historią powojennej Polski i jej cichymi bohaterami. W toku planowanych przedsięwzięć uczniowie poznają sylwetki żołnierzy wyklętych, i przyczyny ich wykluczenia społecznego...
Stowarzyszenie Sympatyków "Jedynki" działające przy naszej Szkole zgłosiło projekt do otwartego konkursu ofert ogłoszonych przez Burmistrza Jarocina w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zadanie nr 5 pn. "Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Żołnierzy Wyklętych, 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz wydarzeń towarzyszących Jarocin Festiwal 2016". Projekt zyskał pozytywną opinię Komisję Konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Burmistrza Jarocina i organizacji pozarządowych, Burmistrz Jarocina podjął decyzję o wsparciu realizacji naszego zadania kwotą 5.300,00 zł.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń udostępnianych na portalu https://www.facebook.com/Wczoraj-s%C4%85dz%C4%85cy-dzi%C5…/…

(it)

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider