banner

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PROPONUJEMY 2 NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA!

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PONADTO

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 letnie

klasa humanistyczna z warsztatami dziennikarskimi
klasa matematyczno – geograficzna
klasa biologiczno- chemiczna

TECHNIKUM - 4 letnie

Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik informatyk
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik geodeta

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kucharz małej gastronomii
Stolarz

ZAPRASZAMY NA „DRZWI OTWARTE” 12. MARCA 2011 r. GODZ. 9.00- 12.00

oraz na cykl rozgrywek sportowych "Spokania z Jedynką 2011"

Szczegółowe informacje o kierunkach i zasady rekrutacji w dziale REKRUTACJA.

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider