banner

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie realizuje  od 2004 roku międzynarodowe projekty  ze szkołą  Kinzig- Schule w Schlüchtern.  

 

Spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej są  w znacznym stopniu  wspierane  finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki tej organizacji  już ponad 180  osób  skorzystało z możliwości  wyjazdu do Niemiec. W Jarocinie gościła w ciągu dziesięciu  lat analogiczna liczba młodych Niemców.

  Spotkania  uczniów obu szkół są  doskonałą   możliwością praktycznej nauki języka obcego. Służą także  skonfrontowaniu zainteresowań, postaw życiowych, poglądów i marzeń młodych ludzi. Nie bez znaczenia jest również zapoznanie młodzieży z realiami życia w obu krajach i sprawdzenie zachowań uczniów w sytuacjach pozalekcyjnych.

Do najważniejszych, zrealizowanych  projektów należy zaliczyć:

·         Niemcy w oczach Polaków, Polacy w oczach Niemców,

·         Przewodnik po miastach partnerskich z przymrużeniem oka,

·         Europa Środkowo – Wschodnia 20 lat po transformacji,

·         Polacy a Niemcy, co nas łączy, co nas dzieli?,

·         Prawdziwy portret naszego miasta,

·         Baśnie jako medium łączące Polaków i Niemców

·         Jarocin- to miasto brzmi

 

 

 

 Piętnastu uczniów naszej szkoły z klas ILOa, ILOC, ITŻ, ITC, IILOa, IIITG/B i IIITŻ  brało udział w wyjeździe do Niemiec  w ramach współpracy partnerskiej ZSP nr 1 i Kinzig- Schule w Schlüchtern. Opiekunami byli : p. Grzegorz Gorzelańczyk i p. Roman Nowicki.

 

Spotkania uczniów  obu placówek są od ponad 10 lat finansowane  przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki tej organizacji  w latach 2005-2016 ponad 170 osób skorzystało  z możliwości  wyjazdu do Niemiec. W Jarocinie gościła w ciągu jedenastu lat analogiczna liczba młodych Niemców. Tegoroczna wycieczka do zachodnich sąsiadów  odbyła się w dniach od 11-16 kwietnia. Pierwsze dwa dni pobytu nasi uczniowie spędzili u niemieckich rodzin, kolejne cztery w ośrodku spotkań młodzieży w Heppenheim.

Program pobytu składał się z zajęć projektowych poświęconych przełamywaniu  stereotypów i uprzedzeń, w tym problemowi rasizmu i ksenofobii. Czas wolny poświęcony był na zwiedzanie zabytków Hesji. Duże wrażenie na uczestnikach wymiany wywarła  zwłaszcza  podróż pociągiem do Frankfurtu nad Menem i zwiedzanie tej niemieckiej metropolii.

 

  Spotkania  uczniów obu szkół są  doskonałą   możliwością praktycznej nauki języka obcego. Służą także  skonfrontowaniu zainteresowań, postaw życiowych, poglądów i marzeń młodych ludzi. Osobiste poznanie obyczajów, kultury, życia codziennego innego kraju jest wartością, której nie zastąpią żadne, nawet najbardziej zaawansowane nowinki technologiczne.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider