Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie realizuje  od 2004 roku międzynarodowe projekty  ze szkołą  Kinzig- Schule w Schlüchtern.  

 

Spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej są  w znacznym stopniu  wspierane  finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki tej organizacji  już ponad 180  osób  skorzystało z możliwości  wyjazdu do Niemiec. W Jarocinie gościła w ciągu dziesięciu  lat analogiczna liczba młodych Niemców.

  Spotkania  uczniów obu szkół są  doskonałą   możliwością praktycznej nauki języka obcego. Służą także  skonfrontowaniu zainteresowań, postaw życiowych, poglądów i marzeń młodych ludzi. Nie bez znaczenia jest również zapoznanie młodzieży z realiami życia w obu krajach i sprawdzenie zachowań uczniów w sytuacjach pozalekcyjnych.

Do najważniejszych, zrealizowanych  projektów należy zaliczyć:

·         Niemcy w oczach Polaków, Polacy w oczach Niemców,

·         Przewodnik po miastach partnerskich z przymrużeniem oka,

·         Europa Środkowo – Wschodnia 20 lat po transformacji,

·         Polacy a Niemcy, co nas łączy, co nas dzieli?,

·         Prawdziwy portret naszego miasta,

·         Baśnie jako medium łączące Polaków i Niemców

·         Jarocin- to miasto brzmi

 

 

 

 Piętnastu uczniów naszej szkoły z klas ILOa, ILOC, ITŻ, ITC, IILOa, IIITG/B i IIITŻ  brało udział w wyjeździe do Niemiec  w ramach współpracy partnerskiej ZSP nr 1 i Kinzig- Schule w Schlüchtern. Opiekunami byli : p. Grzegorz Gorzelańczyk i p. Roman Nowicki.

 

Spotkania uczniów  obu placówek są od ponad 10 lat finansowane  przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki tej organizacji  w latach 2005-2016 ponad 170 osób skorzystało  z możliwości  wyjazdu do Niemiec. W Jarocinie gościła w ciągu jedenastu lat analogiczna liczba młodych Niemców. Tegoroczna wycieczka do zachodnich sąsiadów  odbyła się w dniach od 11-16 kwietnia. Pierwsze dwa dni pobytu nasi uczniowie spędzili u niemieckich rodzin, kolejne cztery w ośrodku spotkań młodzieży w Heppenheim.

Program pobytu składał się z zajęć projektowych poświęconych przełamywaniu  stereotypów i uprzedzeń, w tym problemowi rasizmu i ksenofobii. Czas wolny poświęcony był na zwiedzanie zabytków Hesji. Duże wrażenie na uczestnikach wymiany wywarła  zwłaszcza  podróż pociągiem do Frankfurtu nad Menem i zwiedzanie tej niemieckiej metropolii.

 

  Spotkania  uczniów obu szkół są  doskonałą   możliwością praktycznej nauki języka obcego. Służą także  skonfrontowaniu zainteresowań, postaw życiowych, poglądów i marzeń młodych ludzi. Osobiste poznanie obyczajów, kultury, życia codziennego innego kraju jest wartością, której nie zastąpią żadne, nawet najbardziej zaawansowane nowinki technologiczne.

arrow
arrow