banner

Zapraszamy do udziału w konkursie Multimedialna Jedynka 2018. Konkurs polega na stworzeniu samodzielnie pracy multimedialnej na jeden z podanych tematów:

1. Tworzymy kulturę szacunku w sieci

2. Powstanie Wielkopolskie - 100 rocznica

Prace należy dostarczyć osobiście do nauczycieli p. Doroty Przewoźnej lub p. Roberta Strzeleckiego, albo wysłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Termin nadsyłania prac to 9. marca 2018 r.

 

Pod pojęciem praca multimedialna rozumie się jakikolwiek wytwór stworzony przy pomocy narzędzi informatycznych w postaci plakatu, prezentacji, animacji flash, filmu itp. Ocenie podlegać będzie plik projektu danego programu oraz wygenerowany odpowiednio do techniki wykonania plik w formacie:

  • jpg lub png - dla obrazów statycznych
  • wmv, avi lub mpg - dla klipu filmowego
  • gif lub swf - dla animacji format
  • ppt, pptx lub odp - dla prezentacji

 

Charakterystyka plików projektu:

  • maksymalny rozmiar pliku obrazu to 50 MB,
  • maksymalny rozmiar klipu filmowego to 200 MB (dostarczony na nośniku zewnętrznym),
  • długość trwania klipu filmowego to 180 sek.,
  • maksymalna liczba slajdów w prezentacji to 20.

Znasz się na grafice, fotografii, multimediach? Potrafisz wykonywać ciekawe prace z wykorzystaniem komputera? Zapraszamy do udziału w konkursie Multimedialna Jedynka 2017!  Zgłoszenia do 17 lutego 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . 

 

Regulamin

projektu Multimedialna Jedynka 2017 (edycja V)

 

1.      Projekt odbywa się w ramach Spotkań z Jedynką organizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 

2.      Patronat nad projektem „Multimedialna Jedynka 2017” sprawuje Polskie Biuro ECDL.

3.      Organizatorem projektu w roku szkolnym 2016/2017 jest Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

4.      Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy informatycznej, w tym wiedzy o multimediach oraz technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, wśród młodzieży.

5.      W ramach projektu realizowany jest:

·         konkurs z nagrodami

·         spotkanie uczniów z przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego na temat możliwości zdobywania nowych umiejętności i potwierdzania kwalifikacji związanych z nowymi technologiami

·         spotkanie uczniów i nauczycieli z Kierownikiem Projektu Helion Edukacja na temat pozycji edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem i multimediami

6.      Za określenie tematu pracy konkursowej w pierwszym etapie oraz za tworzenie zagadnień do drugiego etapu, ich przechowywanie i utrzymanie w tajemnicy odpowiedzialni są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

7.      Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

8.      Projekt podzielony jest na dwa etapy.

·         pierwszy polega na stworzeniu samodzielnie pracy graficznej lub multimedialnej na temat podany przez Organizatora w załączniku nr 2;

·         etap drugi stanowi finał odbywający się w siedzibie Organizatora i będzie polegał na rozwiązaniu zadań testowych z zakresu wiedzy o multimediach i grafice komputerowej oraz przygotowaniu pracy multimedialnej w określonym przez Organizatora czasie na temat, który zostanie ujawniony podczas finału projektu;

         O zwycięstwie zdecyduje suma punktów z obu etapów.

9.      Pod pojęciem praca graficzna lub multimedialna rozumie się jakikolwiek wytwór stworzony przy pomocy narzędzi informatycznych w postaci plakatu, prezentacji, animacji flash, filmu itp.

10.  Prace należy wykonać za pomocą dostępnego oprogramowania (załącznik nr 1). Ocenie podlegać będzie plik projektu danego programu oraz wygenerowany odpowiednio do techniki wykonania pliku w formacie:

·         jpg lub png - dla obrazów statycznych

·         wmv, avi lub mpg - dla klipu filmowego

·         gif lub swf - dla animacji format

·         ppt, pptx lub odp - dla prezentacji

11.  Charakterystyka plików projektu:

·         maksymalny rozmiar pliku obrazu to 50 MB,

·         maksymalny rozmiar klipu filmowego to 200 MB (dostarczone na nośniku zewnętrznym),

·         długość trwania klipu filmowego to 180 sek.,

·         maksymalna liczba slajdów w prezentacji to 20.

12.  W projekcie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bez względu na profil szkoły i formę kształcenia.

13.  Warunkiem przystąpienia do konkursu projektowego jest zgłoszenie do konkursu do dnia określonego w pkt. 15 niniejszego regulaminu oraz podpisanie i złożenie oświadczenia będącego załącznikiem nr 3 do regulaminu (oświadczenie można złożyć w dniu konkursu).

14.  Komisję sprawdzającą rozwiązania zadań tworzyć będą: Przemysław Łączniak, Kinga Rząsa, Robert Strzelecki.

15.  Uczniowie do udziału w projekcie mogą być zgłaszani przez nauczycieli technologii informacyjnej, przedmiotów informatycznych lub wychowawców klas poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie lub składając osobiście w sekretariacie szkoły do 17 lutego 2017 r. do godz. 15:00. Podać należy w kolejności: nazwisko ucznia, imię ucznia, nazwa zespołu szkół (skrót zespołu), nazwa szkoły, profil, klasa, nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego, adres e-mail. Wzór zgłoszenia jest załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu. W temacie e-maila lub jako dopisek na kopercie należy wpisać „Multimedialna Jedynka 2017”.

16.  Informacja o kwalifikacji do kolejnego etapu zostanie odesłana na adres e-mail zgodny z adresem zgłoszonym przez uczestnika najpóźniej dnia 23. lutego 2017r.

17.  Wyniki każdego etapu konkursu będą opublikowane na stronie internetowej ZSP1 Nr 1 w Jarocinie pod adresem: http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php/m1 .

18.  Finał konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 02. marca 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie ul. Franciszkańska 1.

 

 

19.  Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Zapraszamy do udziału w konkursie Multimedialna Jedynka 2016! Zapisy do 7 marca br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider