banner
Slider

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok szkolny -  2019/ 2020

 

 

Lp

 

Klasa

 

Technik w zawodzie:

il. tygodni praktyk

 

Termin praktyki

 

1

2TE/I

Ekonomista

3 tyg

17 lutego  – 6 marca 2020

11 ucz.

K. Molińska

2

2 TE

 

Ekonomista

3 tyg.

9  – 27 marca 2020

33

L.Chlebowski

3

3TE

Ekonomista

3  tyg.

11-29 maja 2020

30

G. Kędziora

4

2TI

Informatyk

4 tyg

11 maja – 5 czerwca 2020

 

30

K. Błaszczyk

5

2TI/E

Informatyk

4 tyg

10 lutego – 6 marca 2020

 

18

K. Molińska

6

3TIa

Informatyk

4 tyg

11    listopada - 7 grudnia 2019

 

25

I.Strzelecka

7

3TIb

Informatyk

4 tyg.

9 marca- 3 kwietnia 2020

23

G. Pawlak

8

3TŻ

Żywienia i usług gastronomicznych

4 tyg

11maja – 5 czerwca 2020

 

26

I.Witczak

9

3TC/B

Grafiki i poligrafii cyfrowej

2 tyg

2 tyg.

16 – 27 września 2019

11-22 maja 2020

22

R. Karwacki

10

3TB/C

Budownictwo

2 tyg.

2 tyg.

16 – 27 września 2019

11-22 maja 2020

8

R.Karwacki

11

3TM/B

Mechatronik

4 tyg

11 maja – 5 czerwca 2020

 

17

P. Fatyga

12

3TB/M

Budownictwo

2 tyg.

2 tyg.

16 – 27 września 2019

11-22 maja 2020

9

P. Fatyga

13

2TB

Budownictwo

2 tyg.

23 marca-3 kwietnia 2020

22

G.Gorzelańczyk

 

4TM  Laboratoria Kalisz     / CZAS ZAWODOWCÓW/   - 17-21 lutego 2020 

 

 

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zawierania przez szkołę umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, określa rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010 r Nr 244 poz.1626) - (załącznik nr 1)

 

2) Wybór pracodawcy w celu odbycia Praktyki zawodowej odbywa  się na podstawie samodzielnego wyboru pracodawcy  przez ucznia lub skierowania przez szkołę.

 

3)   W przypadku samodzielnego  wyboru pracodawcy przez ucznia,  rodzice (opiekunowie) lub pełnoletni uczeń wypełniają druk skierowania - (załącznik nr 3).

 

4)  Wypełnione skierowania należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do kierownika szkolenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie, do końca półrocza.

 

5)  Uczniom, którzy nie dokonali samodzielnie wyboru pracodawcy w wyznaczonym wyżej terminie, szkoła wyznaczy pracodawcę (przedsiębiorstwo) w celu odbycia praktyki.

 

6) Praktyka zawodowa powinna być realizowana zgodnie z programem praktyki dla danego zawodu znajdującym się na stronie www szkoły w zakładce Kształcenie zawodowe/praktyka zawodowa.

 

7) Szczegółowe zagadnienia dotyczące odbywania praktyki zawodowej, m.in. realizacji oraz sposobu dokumentowania treści programowych, będą omówione w klasach, w terminie późniejszym.

 

Sławomir Nowaczyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider