banner
Slider
Slider
Slider
 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Po szkole podstawowej: matematyka

Po gimnazjum: matematyka, fizyka

Absolwent technikum będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;

3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

  

 

Kwalifikacje realizowane w ramach kształcenia w zawodzie technik ekonomista potwierdzane egzaminami:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Podstawa programowa: technik budownictwa

 

 

 

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider