banner
Slider
Slider
Slider

 

 

Absolwent technikum będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
3) programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
4) sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
5) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

 

 W toku nauki uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach kształcenia w zawodzie:

  • AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  • AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 

Podstawa programowa: technik technologii drewna

 

 

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider