banner

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493), od dnia 25 marca szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość. Szczegółowe zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały udostępnione nauczycielom, uczniom i ich rodzicom w dzienniku elektronicznym.

                                      Dyrektor szkoły

                                     /-/ Marek Sobczak

Na prośbę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazujemy informację Burmistrza Jarocina w sprawie wstrzymania kwalifikacji wojskowej.

informacja burmistrza

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie informuje, że w dniach od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w siedzibie szkoły - ul. Franciszkańska 1 w Jarocinie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju okres ten może zostać wydłużony.

W związku z powyższym, wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Przyjęcia ograniczone zostają do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty. Numer telefonu kontaktowego 62 7472619 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

W związku z czasowym odwołaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówce informuję, że planowane w terminie 20 marca br. Drzwi Otwarte szkoły zostają odwołane. O nowym terminie będziemy informować na naszej stronie. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły zamieszczoną w "Strefie kandydata".

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że w okresie od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia szkolne.

Poniżej zamieszczamy fragmenty komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r.

"Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. (...)

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

(...)"

Pełny komunikat dostepny jest na stronach rządowych https://www.gov.pl .

 

Informujemy, że w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2 oraz na podstawie otrzymanych rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej, zostały w szkole podjęte następujące działania profilaktyczne:

1. Przeprowadzenie pogadanek na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. Opublikowanie na stronie internetowej szkoły:
- rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej,
- numeru telefonu 800 190 590 do całodobowej, nieodpłatnej infolinii Ministerstwa Zdrowia,
- informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch,
- adresu strony na której opublikowano poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

3. Wywieszenie w toaletach szkolnych oraz innych widocznych miejscach instrukcji dotyczącej mycia rąk.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk, stosowania odpowiednich zasad ochrony podczas kaszlu i kichania oraz ochrony siebie i innych przed zachorowaniem poprzez unikanie dotykania oczu, nosa i ust czy nieprzychodzenie do szkoły z objawami przeziębienia i grypy.

Informacje dotyczące nowego koronawirusa SARS-Cov-2 można śledzić na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" skierowana jest do uczniów z określonymi niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia sprecjalnego. Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych. Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Szczegółowe informacje zawarte są w załacznikach.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider