Slider

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wręczane przez wychowawców w salach w czwartek 4 lipca 2019 roku o godz. 11:00. 


Zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r. Absolwenci, którzy: 
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. 


Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:

klasa      sala
3LO a    12
3LO b    13
4TI         21
4TE a    25
4TE b    26
4TC       27
4TŻ       28
4TM      29

Informujemy, że sekretariat szkoły będzie czynny w najbliższą sobotę 22 czerwca br. w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się wg następującego harmonogramu:

 g. 8:00 - msza św. w kościele oo. Franciszkanów

 g. 9:00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego w auli szkolnej z ceremonią wręczenia świadectw z wyróżnieniem

Następnie przejście do sal, w których wychowawcy wręczą świadectwa promocyjne.

W piątek 10.05 w godzinach 8:55 - 9:55 absolwenci deklarujący przystąpienie do egzaminu maturalnego z informatyki będą mogli sprawdzić poprawność działania komputera, na którym będą zdawać egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbędzie się w obecności administratora pracowni p. Jacka Dziennika oraz członka zespołu nadzorującego.

Szanowni Państwo.

Informuję, że zgodnie z otrzymanym pismem zarządu ZNP w Jarocinie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, od dnia 8 kwietnia 2019 r. planowana jest akcja protestacyjna nauczycieli i pracowników oświaty. W związku z tym faktem od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania, mogą wystąpić trudności z przeprowadzeniem zajęć szkolnych zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

W przypadku, gdy gotowość do pracy zgłosi niewystarczająca liczba nauczycieli do zapewnienia bezpiecznego pobytu wszystkich uczniów w szkole, będę zmuszony zawiesić zajęcia lekcyjne w danym dniu. Należy tutaj nadmienić, iż informację o liczbie pracowników przystępujących do akcji protestacyjnej będę otrzymywał od komitetu strajkowego na bieżąco każdego dnia (liczba ta może się zmieniać w kolejnych dniach strajku). Fakt ten powoduje, że decyzję o ewentualnej organizacji zajęć lub ich zawieszeniu, będę podejmował codziennie w godzinach porannych, po otrzymaniu wspomnianej wyżej informacji o ilości pracowników przystępujących w danym dniu do akcji strajkowej.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i ewentualną pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki jak i ewentualnego zawieszenia zajęć szkolnych, będę informował Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny oraz szkolną stronę Internetową.

Z wyrazami szacunku 

Marek Sobczak 
Dyrektor szkoły

Zespół Nauczycieli Języków Obcych działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie ogłasza konkurs „Jedynka spricht English“. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują sie w regulaminie.

Przy blasku księżyca, przy nocnej ciszy

mówię do Ciebie, Ty mnie nie słyszysz.

I nawet nie wiesz , że ktoś o tej porze

myśli o Tobie , bo spać nie może…

W związku ze zbliżającym  się  Dniem Świętego Walentego klasy dyżurne zapraszają do wspólnej zabawy!

Rusza szkolna poczta walentynkowa.  Za jej pośrednictwem możecie przesłać kartkę do osoby, którą najbardziej lubicie/kochacie.

Zaadresowane życzenia ( imię, nazwisko, klasa) będzie można  od wtorku ( 12.02) wrzucać  do specjalnej skrzynki znajdującej się na korytarzu,  w pobliżu sekretariatu. W walentynki szkolne Amorki  zadbają, by miłosna korespondencja dotarła do adresatów.

14 lutego ubierzcie się także na czerwono, bo ten energetyczny kolor miłości stanie się podstawą, by zostać zwolnionym z niezapowiedzianych odpowiedzi!

Kolejną atrakcją  tego dnia będą muzyczne przerwy oraz „ ławeczka zakochanych” – dla Tych, którzy zapragną sobie zrobić romantyczne zdjęcie.

.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider