banner

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie odbędzie się w poniedziałek 2 września br. wg poniższego harmonogramu:

godz. 8:15 - msza św. w kościele oo. Franciszkanów w Jarocinie

godz. 9:30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli ZSP 1 w Jarocinie

po uroczystości w auli spotkania z wychowawcami w salach wg poniższego grafiku;

Lp. Klasa Wychowawca sala

1. 1 LOa (G) Marta Pawłowska  s. 42
2. 1 LOa (P) Tomasz Szymendera s.13
3. 1 LOb (G) Anna Błachowicz  s.39
4. 1 LOb (P) Jakub Chlebowski s. 05a
5. 1 TC (G) Joanna Wojtaszek s. 54
6. 1 TC (P) Mateusz Gościniak s. 35
7. 1 TM (P)/1 TB (P)  Witold Cukrowski s.47
8. 1 TM (G)  Zbigniew Sędzicki s. 44
9. 1 TI (G) Jacek Dziennik s. 14
10. 1 TI (P) Jan Gabruk s. 50
11. 1 TŻ (G)/1 TB (G) Aleksandra Zwierzchlewska s. 05
12. 1 TŻ (P) Monika Świderska-Nowak s. 25
13. 1 TR (G) Małgorzata Ginter s. 36 
14. 1 TR (P) Arleta Kędziora s. 33
15. 2 LO a Joanna Staszak Leśniewska s. 38
16. 2 LO b Dorota Nowicka s. 27
17. 3 LO a Maria Podemska s. 30
18. 3 LO b Maria Szczepańska s. 31
19. 2 TM Grażyna Matuszak s.12
20. 3 TB/M Przemysław Fatyga s. 46
21. 4 TB/M Katarzyna Nowak s. 45
22. 2 TI Krystyna Błaszczyk s. 33a
23. 2 TE/I Katarzyna Molińska s. 49
24. 3 TI a Izabela Strzelecka s. 26
25. 3 TI b Grzegorz Pawlak s. 51
26. 4 TI Katarzyna Grześkowiak s. 32
27. 2 TC Małgorzata Kościelna s. 29
28. 3 TB/C Robert Karwacki s. 28
29. 4TC/I Konrad Kanafa s. 08
30. 2 TE Leszek Chlebowski s. 41
31. 3 TE Grażyna Kędziora s. 34
32. 4 TE Dorota Przewoźna s. 15
33. 2 TŻ Karolina Szymenderska s. 52a
34. 3 TŻ Izabela Witczak s. 40
35. 4 TŻ Alina Łuczak s. 11
36. 2 TB Grzegorz Gorzelańczyk s. 30a

Informujemy, że pisemne oraz ustne egzaminy maturalne w sesji „poprawkowej” przeprowadzone będą w terminie 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), początek godz. 9.oo. Szczegółowa informacja została udostępniona uczniom uprawnionym do zdawania egzaminu poprzez system wiadomości Librus. Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych  wykonuje specjalista medycyny pracy – lek. med. Elżbieta Skrzypczyńska w dniach:

od 16.07.2019 do 19.07.2019 oraz od 22.07.2019 r. do 23.07.2019 r.  w godzinach od 7.30 do 15.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

 w Jarocinie, pokój nr 3 – na parterze, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Telefon kontaktowy: 696 270 000

UWAGA!

Kandydat powinien zgłosić się na badania lekarskie z:

- prawidłowym skierowaniem na badania lekarskie ze   szkoły, do której ubiega się o przyjęcie,

- nr PESEL,

- legitymacją szkolną,

- okularami korygującymi wadę wzroku, jeżeli miał zalecone przez okulistę,

- wynikami badań i kartami informacyjnymi ze szpitala,  jeżeli takie posiada

Po wyżej wymienionym okresie rekrutacji , to jest od dnia 24 lipca br.  możliwe są przyjęcia  tylko  w gabinecie lekarskim w Jarocinie,  ul. Bema 29 lok.15 na podany wyżej numer telefonu i o  ustalonej wcześniej telefonicznie godzinie

Przypominamy, że niezbędnymi warunkami przyjęcia do klasy pierwszej są: przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (klasy technikum). WYMIENIONE POWYŻEJ DOKUMENTY  MUSZĄ  ZOSTAĆ DOSTARCZONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO DNIA 24 LIPCA (ŚRODA) 2019 ROKU, DO GODZINY 15.00. Szczegółowy harmonogram rekrutacji opublikowany jest w strefie kandydata.

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie września 2019 roku.

Lista podręczników na rok szkolny 2019/2020 jest opublikowana w strefie rodzica i ucznia.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wręczane przez wychowawców w salach w czwartek 4 lipca 2019 roku o godz. 11:00. 


Zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r. Absolwenci, którzy: 
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. 


Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:

klasa      sala
3LO a    12
3LO b    13
4TI         21
4TE a    25
4TE b    26
4TC       27
4TŻ       28
4TM      29

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider