banner

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493), od dnia 25 marca szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość. Szczegółowe zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały udostępnione nauczycielom, uczniom i ich rodzicom w dzienniku elektronicznym.

                                      Dyrektor szkoły

                                     /-/ Marek Sobczak

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider