zspnr1 200

Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w składzie Daria Nowak, Klaudia Włodarczyk i Aleksandra Zandek z klasy III Technikum Ekonomicznego zajęła II miejsce i tytuł laureatów w siódmej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”, którego organizatorami są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Zespół zaprezentował temat: Ludność Polski do 2050 r. – stan, struktura i procesy demograficzne w latach 2013 – 2050 w przekroju terytorialnym.

Celem konkursu jest edukacja w zakresie interpretacji danych statystycznych oraz stosowanie metod statystycznych w opisie, analizie i prognozowaniu zjawisk.

Konkurs realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół opracował wyniki badań statystycznych w postaci prezentacji multimedialnej i przygotował konspekt lekcji.  Do etapu drugiego zostało zaproszonych 8 zespołów, które otrzymały największą liczbę punktów w etapie pierwszym. Zadaniem uczestników etapu drugiego było przeprowadzenie i zarejestrowanie lekcji według konspektu i materiałów opracowanych w etapie pierwszym.

Wśród finalistów drugiego etapu wielkopolskiego  konkursu statystycznego znalazły się aż 4 zespoły  z ZSP nr 1 w Jarocinie, reprezentowane przez uczniów klasy II i III Technikum Ekonomicznego. Drużyny pracowały pod kierunkiem Pani Małgorzaty Ginter – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca br.

Honorowym patronatem konkurs objęli: prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Piotr Florek -Wojewoda Wielkopolski.Opis wymagań kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości):1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider