banner

ulotka zsp1 drzwi otwarte ODWOLANE

Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w składzie: Dorota Bartmańska i Angelika Jaworska z 3 klasy Technikum Ekonomicznego zajęła III miejsce w dziesiątej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystycznego „Statystyka mnie dotyka”. Organizatorami rozgrywek są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Polskie Towarzystwo Statystyczne z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Nasz zespół zaprezentował temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu.

IV miejsce przypadło również drużynie jarocińskiej Jedynki. W jej skład weszły Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak z klasy 4 Technikum Ekonomicznego.

Celem Konkursu, adresowanego do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, jest między innymi upowszechnienie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności analitycznej oceny badanych zagadnień i precyzyjnego formułowania wniosków na podstawie danych statystycznych.

Konkurs realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół opracował wyniki badań statystycznych w oparciu o dane statystyki publicznej i przygotował prezentację w formie plakatu. Do etapu drugiego zostało zaproszonych 6 zespołów, które otrzymały największą liczbę punktów w etapie pierwszym. Zadaniem uczestników etapu drugiego była publiczna prezentacja tematu pracy w ramach III Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .

Drużyny pracowały pod kierunkiem Pani Małgorzata Ginter – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 marca br. Laureatki otrzymały czytniki e-book, kupon na zakup artykułów komputerowych, gry dydaktyczne, wydawnictwa GUS i Urzędu Statystycznego oraz karty upominkowe do Empiku. Szkoła otrzymała roczniki statystyczne i inne publikacje GUS i Urzędu Statystycznego.

Honorowym patronatem konkurs objęli: Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewoda Wielkopolski.

GRATULUJEMY!

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider